PÌOBAIREACHD GÀIDHLIG

 

Clasaichean pìobaireachd sa Ghàidhlig, le Seonaidh Mac an t-Saoir bho Trail West. Airson daoine san àrd-sgoil.

Tuilleadh fiosrachaidh ri thighinn.

Gaelic medium piping classes for secondary school pupils led by Trail West’s Seonaidh MacIntyre.

More info to come.

piobaireachd_gaidhlig.jpg