Back to All Events

Coinneamh Phoblach: Taisbeanadh air a' Phlana Radaigeach

  • An Lèanag G11 5QP (map)
56877170_1045115615672304_4452897589980823552_n.jpg

Bidh taisbeanadh goirid bho Misneachd an toiseach air ar ‘Plana #Radaigeach airson na #Gàidhlig’ agus còmhradh neo-fhoirmeil às dèidh làimh. Bu mhath leinn ur bheachdan a chluinntinn!

Bidh fàilte air beachd sam bith air dè ghabhas dèanamh airson cleachdadh na Gàidhlig a leasachadh is a neartachadh. Tha am ‘Plana Radaigeach’ ri leughadh an seo ann an Gàidhlig is am Beurla: https://goo.gl/sx3WsB

Earlier Event: 12 April
Farpais-cheist | Gaelic Quiz
Later Event: 13 April
Pop Up Gàidhealtachd Ghlaschu